"תינוק חצי מהול ועם "היפוספאדיאס

שאלה

תינוק שנולד חצי נימול (במשקל 400.2 ק"ג) ועם בעיה רפואית
בערלה ("היפוספזיאס"). האם יש לערוך לו ברית מילה בזמן ובאיזה אופן?
נציין כי עפ"י חוות דעת רפואית יזדקק בגיל שנה לניתוח ואין להסיר
עתה את הערלה.
נודה על מתן תשובה בהקדם עקב הצורך בהחלטה האם לקיים את
הברית בזמן.

תשובה

יש כאן כמה בעיות שאינן קשורות זו לזו. בעית החצי נימול אינה בעיה
בדרך כלל, אלא היא מחייבת מוהל מומחה שיסיר רק את מה שצריך
ולא יותר מדי. בדר"כ נעשית ברית כזו במספרים ולא בסכין.
לגבי "היפוספאדיאס" הבעיה אינה בברית עצמה, אלא עור הערלה
משמש לבנות את צינור השתן בניתוח (עור הערלה מתאים ביותר לכך
כיון שאין בו תאי שערות), כיון שפתח צינור השתן אינו במקומו. ועל כן
אם הרופאים אומרים שהעור נצרך אין למול עתה, אלא להמתין עד
לניתוח, ואז רצוי שישתתף בניתוח מוהל או רופא שהוא גם מוהל,
ויברכו אז את ברכות המילה. וממילא תוכלו אז לעשות סעודת מצוה.
שם יש לקרוא כבר עתה בעליה לתורה בשבת או בחול.
שיהיה במז"ט, ובהצלחה.

הרב יעקב אריאל |