איסור לברך מול שיער אשה נשואה

שאלה

שלום לכבוד הרב.
מה הטעם לאיסור לברך מול אשה שראשה אינו מכוסה?
תודה רבה.

 

תשובה

שיער באשה נשואה הוא ממקומות המכוסים הוא נחשב לערוה ואין
להתפלל או לומר דבר שבקדשוה מולו שנאמר והיה מחנך קדשו ולא
יראה בך ערות דבר

 

הרב יעקב אריאל |