אני אוכלת גם מזונות וגם ירק ולא רק מזונות איזה ברכה אחרונה אני צריכה לברך?

שאלה

שלום כבוד הרב , ברכת המזון הארוכה מברכים על לחם ויש את ברכת מעין שלוש ,שהיא כביכול על יין/על פירות מז המינים/על מזונות השאלה שלי היא , אם למשל אני אוכלת גם מזונות וגם ירק ולא רק מזונות איזה ברכה אחרונה אני צריכה לברך ?

תשובה

שלום

נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן רח סעיף יג)

"אם אכל פירות מז' המינים ואכל תפוחים, א"צ לברך על התפוחים בורא נפשות, שגם הם בכלל ברכת על העץ שגם הם פה"ע הם; אבל אם אכל תפוחים ושתה יין, צריך לברך בורא נפשות על התפוחים; וכ"ש אם אכל בשר או פרי האדמה ושתה יין, או אכל מז' המינים שצריך לברך על כל אחת ואחת; וה"ה אם אכל בשר ודגים ואכל מחמשת מינים, אין ברכת על המחיה פוטרת את הבשר ואת הדגים".

ברכה מעין שלוש אינה פוטרת מיני ירקות ולכן יש לברך ברכה מעין שלוש וכן בורא נפשות

רבני מכון התורה והארץ | כ"ב טבת תשע"ח 9:14