בורקס

שאלה

בעבר שמעתי מספר פעמים מהרב גידעון בן משה, כי על בורקס
אין לברך ברכה אחרונה "על המחיה", עקב העובדה שכמות הקמח
בבצק מזערית ולא ניתן לאכול קמח כשיעור, לצורך ברכה אחרונה
"על המחיה". אשמח לקבל את חוות דעתו של הרב, בברכת יישר כח.

תשובה

זה תלוי בכמות הקמח בין סוגי האפיה השונים, ובכמות הכללית שאכלת.
וקשה לקבוה מסמרות בעניין זה.

הרב יעקב אריאל |