ברכה אחרונה על קוסקוס

שאלה

האם יש לברך לאחר אכילת קוסקוס "בורא נפשות" בדומה לאורז,
או שמא "על המחיה" כמו שאר מאכלי מזונות?

 

 

 

תשובה

על המחיה (עי' סי' רח ס"ט).

 

 

הרב יעקב אריאל |