ברכה לבטלה בברכת האילנות ובהבדלה

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.

1. איך נשות ישראל טבלו לאחר ימי הנידה שלהןבמדבר? האם לקחו מים מבארה של מרים ובנו להם בריכה, וזה היה המקוה טהרה שלהן?

2. בחודש ניסן האחרון ברכתי ברכת האילנות על שני עצי פרי לא מלבלבים. האם ברכתי ברכה לבטלה או שאולי הברכה תופסת שהרי נוסח הברכה הוא"וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם". נמצא שאני נהנה מהבריאה של בורא עולם.

3. מה קורה אם עשיתי הבדלה בלי יין,ובלי משקה אחר. כלומר להגיד את כל הברכות חוץ מברכת בורא פרי הגפן.האם ברכת המבדיל בין קודש לחול היתה ברכה לבטלה או שאולי אפשר לצאת ידי חובה כך.
ידוע לי שיוצאים ידי חובה באתה חוננתנו אך בכל זאת רציתי לעשות הבדלה.

4. האם מותר לגזור שערות לבנות עם שערות שחורות מתוך כונה תחילה להוציא את השערות הלבנות? כך אני לא עובר על איסור "לא ילבש" שהרי נאסר לתלוש שערות לבנות מתוך שחורות. האם דבר מותר?

אשמח אם תענה לשאלותיי.

כל טוב.

 

 

תשובה

 

1. איני יודע. ייתכן שהשתשמו בבארה של מרים.
2. ברכה לבטלה כיון שחכמים לא תיקנו כן.
3. ברכה לבטלה כיון שלא תינו אתההבדלה אלא על יין או חמר מדינה. בהעדר יין יוצאים בינתים באתה חוננתנו עד שימצא יין. אם הגיע יין עד יום ג מבדילים עליו בברכה
4. נראה שמותר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |