ברכה על אכילת עלי רוזמרין

שאלה

על הרוזמרין- כאשר אוכלים את עליו, איך מברכים? כיצד מעשרים את הרוזמרין? כאשר קוטפים מהגנה בחצר הבית וכאשר נקטף בשטח ציבורי- מושב / עיר / קיבוץ? האם בשטח ציבורי בגינות יש לרוזמרין דין הפקר ?

תשובה

שלום רב

 

לגבי הרוזמארין יש כמובן להיזהר מחרקים ולכן יש לנקות היטב ולבדוק לפני האכילה. לגבי הפרשת תרומות ומעשרות נלע"ד שפטור שכן גם המשימים את הרוזמרין מעל תפוחי אדמה למשל אין זה נחשב אכילה אלא מיועד רק לנתינת טעם כתבלין ואין בכך אכילה אלא בליעה בעלמא. אמנם בזמנו התכווכחתי עם הראשל"צ הגר"מ אליהו לגבי עלי רוזמארין וכדו' שמיועדים לתה שלדעתו יש להפריש ולענ"ד אין חיוב להפריש עי' בס' התורה והארץ ד, אך נ"ל שגם לדעת הראשל"צ כשאין מייעדים את הרוזמארין לתה אלא לאכילה כנ"ל כיוון שכאמור אין זה אכילה נראה שאין חיוב להפריש תרומות ומעשרות.

ב. לגבי ההפקר - צריך לדעת שאכן הגורמים האחראים עירייה וכדו' אכן מפקירים וההפקר צריך להיות הפקר לכל כולל לגויים. אך אם מאפשרים רק לתושבי היישוב לקחת מן הפירות או עלי הרוזמרין אין זה הפקר שפוטר מתרו"מ. אם אכן זה הפקר מותר לקחת וכאמור פטור מתרו"מ, אך אם אין זה הפקר אסור כמון לקטוף מן העלים.

 

בברכת חג פסח כשר ושמח,

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | תמוז תשע"ד