ברכה על בייגל

שאלה

שמעתי דעות שונות מאנשים לגבי ברכה על כעכים שתחילה מבשלים
במים רותחים כ--2 דקות ואח"כ אופים. אני רוצה לציין שאחרי
הבשול הכעך (בייגל) עדיין לא ראוי לאכילה. שאלתי היא האם
צריך ליטול ידיים ולברך המוציא או שהברכה היא מזונות.
בשורות טובות

תשובה

עי' סי' קסח סי"ג שכיון שנחלקו בהם צריך לאוכלם בתוך סעודה לאחר פת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |