ברכה על הנאת שמיעה

שאלה

מדוע לא תיקנו ברכת הנהנין על קול (כגון ששומע חזנות או שיר מרגש)?

תשובה

שלום רב.

אני מפנה אותך לקונטרס מקיף שכתב הרב דביר אזולאי- קונטרס ריח הטוב. שם בעמ' רה- רז הביא את הדיונים השונים הנוגעים לשאלתך.

http://asif.co.il/download/kitvey-et/dvri%20a/1%20(18).pdf 

הרב שי לוי | ג' כסלו תשע"ט 11:16