ברכה על הרחת טבק

שאלה

בראש השנה וביום הכיפורים נוהגים לחלק אצלנו בבית הכנסת טבק
להרחה. האם צריך לברך על הרחת הטבק? מה הגדר של ברכת
הנהנין על ריח? מה מברכים?

 

 

 

תשובה

הברכה שעל ההרחה היא סיבת הרחת הטבק בראש השנה וביו"כ
– כדי להוסיף עוד ברכות מכיון שיש פחות ברכות בתפילת עמידה
וכד', ולמלאות את מאה הברכות.
כאשר מריחים דבר היתר בעל ריח טוב על מנת ליהנות מריחו מברכים
לפניו את הברכה המיועדת כאמור בשו"ע או"ח סי' רטז, ריז.
על טבק מברכים בורא מיני בשמים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |