ברכה על סלט גזר

שאלה

האם צריך לברך על סלט גזר הבא בתוך הסעודה? האם יש הבדל
בין סלט מתוק, לסלט פיקנטי, מטובל?

 

 

 

תשובה

כיון שהוא בא מחמת הסעודה ואוכלים אותו עם הפת, אי"צ לברך
עליו. כמו"כ אם הירק מתוק או מלוח והיאך הוא מתובל זה שייך
לטעם הסועד ואינו קשור להגדרה אם הוא בא מחמת הסעודה או לאו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |