ברכות השחר

שאלה

שלום לכבוד הרב.
כשהייתי בטיול, באחד הלילות קמנו באמצע הלילה (בסביבות שתיים
בלילה) כדי לעשות מסלול לילי. התלבטנו אם עלינו לומר ברכות
השחר לאחר שקמנו למרות שעוד לא עלה השחר, משום שזו נחשבה
שנת הלילה שלנו (חזרנו שוב לישון לאחר המסלול רק בבוקר). מה
עלינו לעשות במקרה כזה?
תודה מראש.

תשובה

צריך לברך ככל סדר ההשכמה הרגיל, פרט לברכת הנותן לשכוי
שיש לברכה לכתחילה דוקא ביום ופרשת הקרבנות שצריך לאומרה ביום
(עי' בסי' מז).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |