ברכות

שאלה

שלום לרב. ברצוני לשאול:
1.האם מותר לברך ברכות בעמידה או שיש לשבת בזמן שמברכים?
האם יש חילוק בזה בין הברכות השונות?
2. שמעתי שלאחר שהייה בנוחיות יש ליטול ידיים מיד אולם מותר
להשהות את הברכה עד חצי שעה אחרי. האם נכון הדבר?
תודה מראש.

תשובה

1. ברכות המצוות יש לברך בעמידה ונלמד מספירת העומר בקמה
– בקומה, ברכות הודאה בציבור יש לברך בעמידה משום כבוד
ציבור וברכות נהנין מברך סמוך להנאה בדרך היותר סמוכה לברכה
כגון לאכילה בישיבה וכד'.
2. עדיף לברך מייד כשיצא ונטל ידיו, אולם אם לא ברך צריך לברך
עד שיזדקק פעם נוספת להיכנס לשרותים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |