ברכות

שאלה

שלום וברכה. לאחר שברכתי על פרי מסוים ואכלתי אותו, ואז
ברצוני לאכול פרי נוסף מאותו סוג, בלא שכיוונתי בברכה מראש על
הפרי השני, האם יש לברך שוב? ובמידה שהפרי השני אינו מאותו
הסוג אך ברכתו גם היא "בורא פרי העץ" האם יש לברך שוב?
תודה.

 

 

 

תשובה

אם לא התכוונת בפירוש להסתפק בפרי אחד ונמלכת לאכול עוד
פרי אם הוא מאותו סוג נראה שהוא כלול באכילה הראשונה ואי"צ לברך
עליו. אבל אם החלטת לאכול מין אחר אפילו שברכתו בורא פרי העץ,
כיון שלא התכוונת בברכתך הראשונה לפוטרו צריך לברך עליו שוב,
וברכה אחרונה על שניהם יחדיו. (עי' או"ח סי' רו ס"ה ומ"ב ס"ק
כ-כג).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |