ברכת אשר יצר על ראית קרי

שאלה

שלום לרב ותודה על זמנו.
לצערי אני נצרך לשאלה הזאת, האם מברכים אשר יצר על ראית
קרי?
האם יש חילוק בין מקרה שהשתנתי אחרי לבין שלא השתנתי אחרי.
תודה רבה

 

 

תשובה

על מי רגלים מברכים אשר יצר על הוז"ל אין מברכים.

הרב יעקב אריאל |