ברכת האילנות על עצים שיש בהם פריחה חדשה וגם פירות משנה שעברה.

שאלה

יש לי בגינתי 3 עצי פרי שונים הם פורחים זאת אומרת יצא להם פריחה ולבלוב הבעיה היא שנשאר עליהם פרות משנה שעברה שלא קטפתי האם אוכל לברך עליהם ברכת האילנות ? 

תשובה

כן, אנו מברכים ומשבחים את הקב"ה על הפריחה החדשה שעתידה להוציא פירות להנות בו בני אדם.  לא מצאנו בפוסקים שיש מניעה מלברך על עץ אתרוג שידוע שיש בו גם פירות משנה שעברה (פרי עץ הדר -  הדר באילנו הדר משנה לשנה)  וגם פריחות חדשות 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ד אדר תשע"ח 11:12