ברכת האילנות

שאלה

מדוע לא מברכין ברכת האילנות בשבת?

 

 

 

תשובה

הנחתך אינה מוסכמת. יש המברכים בשבת ויש הנמנעים מלברך בשבת
אולי משום שהם חוששים לתלישה בשבת, ויש שנוהגים עפ"י הקבלה
שלא לברך בשבת. (עי' כה"ח סי' רכו)

 

 

 

הרב יעקב אריאל |