ברכת המזון בתוך רכב שנוסע, האם נחשב לברכה במקום סעודה.

שאלה

שלום וברכה. כשאני אוכל לחם בזמן נסיעה באוטו, לענין ברכת המזון, האם ברכה באוטו בתום האכילה נחשבת לברכה במקום סעודה, או מכיון שהאוטו נוסע ממקום למקום זה נקרא שעקרתי ממקום הסעודה? האם האוטו הוא מקום האכילה לענין הברכה, או שזה נקבע לפי מיקום גאוגרפי? אשמח לקבל גם הלכה וגם מקורות. תודה רבה.

תשובה

שלום

בשו"ת אבני ישפה חלק ח  אורח חיים סי לו נידון הגדרת רכב לעניין ברכות וזה לשןנו:

"ומסתבר שהשאלה לענין ברכות היא כיצד חז"ל קבעו שם בית והיינו אם הוא ענין של גג על הראש אז גם כאן יש לו גג על הראש ואינו תחת כיפת השמים או שמא חז"ל התכוונו למקום שהוא במקום אחד תמיד שהרי זה הגדר של בית שאינו זז מן המקום ונראה שיש לרכב שם של בית שהרי הוא סגור ויש לו גג ואף שהוא זז ממקום למקום אבל עדיין יש לו מחיצות וכל שיש לו מחיצות וגג ודאי שיש לו שם בית לענין ברכות"

ואם יוצא להלכה שרכב נחשב בית ומקום סעודתו ויכול לברך שם ברכת המזון אף שהוא זז ממקום למקום.

רבני מכון התורה והארץ | ז' שבט תשע"ט 9:24