ברכת המזון

שאלה

שלום וברכה. אם שוכחים בשבת לומר בברכת המזון "רצה
והחליצנו" האם צריך לברך שוב?

 

 

 

תשובה

עי' שו"ע (סי' קפח ס"ו) שאם נזכר קודם שהתחיל הטוב והמטיב אומר
ברכה קצרה: בא"ה אמ"ה שנתן שבתות למנוחה לעמו באהבה לאות
ולברית בא"ה מקדש השבת. ואם נזכר רק אח"כ או שאינו יודע את
הברכה חוזר לראש הברכה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |