ברכת המפיל בשם ומלכות

שאלה

שלום לרב!

ראיתי דעות שונות בעניין ברכת המפיל בקריאת שמע שעל המיטה
בשם ומלכות. אשמח אם הרב יבאר לי את טעמי הדעות המחייבות
והאוסרות ויכריע בינהן.
תודה רבה.

 

 

תשובה

הדעה המחייבת בשם ומלכות רואה את הברכה כברכת שבח והודאה
לקב"ה, וע"כ גם אם לא הצליח לישון אח"כ אין ברכתו לבטלה,
וע"כ מברך בשם ומלכות. וכך גם ההלכה. הדעה האומרת ללא שם
ומלכות סוברת שהיא כברכת המצוות ומחשש שמא לא יישן אומרת שאין
לברך בשם ומלכות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |