ברכת הריח במנטה / נענע

שאלה

איזו ברכה יש לברך כאשר מריחים עלים של צמח המנטה – 'בורא עצי בשמים' או 'בורא עשבי בשמים'?

תשובה

לאחר שיחה עם אגרונום המכון ד"ר מרדכי שומרון, מתברר שנענע ומנטה הן היינו הך. הגזע של הנענע הוא עשבוני, ולכן יש להחשיבו כגזע רך, ובוודאי אינו דומה לגזע של עץ או שיח. זאת ועוד, מבחינת הצמח הבודד, הנענע אינה מתקיימת שלוש שנים ויותר, אלא לכל היותר שנה עד שנה וחצי. הצמח בכללותו הוא רב-שנתי, כיוון שכל הזמן יוצאים צמחים חדשים מן השורש. על כן נראה שיש לברך עליו ברכת 'עשבי בשמים'. מכל מקום, כיוון שיש זנים רבים, אם מסופקים, אפשר לברך 'בורא מיני בשמים', וברכה זו מועילה גם אם היה צריך לברך 'עשבי בשמים' וגם אם היה צריך לברך 'עצי בשמים'.[1]

 

[1].     שו"ע, או"ח סי' רטז סעי' ב.

הרב יואל פרידמן |