ברכת הריח על בושם

שאלה

מה מברכים על בושם? והאם ניתן להשתמש בזה לבשמים להבדלה?

 

 

 

תשובה

על בושם מברכים בורא מיני בשמים.
אולם אין מברכים על בשמים של נשים משום שמושכים את האדם לדברי
עבירה. ואפילו אינם על גוף האדם אלא מונחים בבקבוק על השולחן.
וכן אין לברך על דאודורנט שעניינו להעביר את ריח הזיעה. ואין
לברך עליהם אף בימות החול.

 

 

 

 

הרב יעקב אריאל |