ברכת הריח

שאלה

לכבוד הרב שליט"א,

איזו ברכת הריח מברכין על עלי רוזמרין?

 

 

 

תשובה

עי' או"ח (סי' רטז ס"ז) ובנוה"כ שעל רוזמרין מברכים בורא עצי
בשמים.

הרב יעקב אריאל |