ברכת התורה לאחר שנת צהרים

שאלה

עכשיו ברוך השם אני ישן בצהרים וכאשר אני קם אני רוצה ללמוד,
האם השינה היא הפסקה ואני צריך לברך ברכת התורה? תודה רבה

 

 

 

תשובה

י"א ששינת צהריים אינה הפסקה ויש אומרים שלאחר שינה קבועה חוזר
ומברך. (עי' שו"ע או"ח סי' מז סי"א ובמשנה ברורה ס"ק כה).
לכן מספק תאמר את הפסוק ברוך אתה ה' למדני חוקיך

 

 

 

הרב יעקב אריאל |