ברכת שהחייהו על אננס טרי בליל שני של ראש השנה

שאלה

ברכת שהחיינו על אננס טרי שלום רב רציתי לשאול את רבני המכון האם צריך לברך שהחיינו על אננס טרי. כאשר יוצא לי לאכול מידי פעם אננס מיובש או אננס מקופסת שימורים, אבל לאכול אננס טרי זה משמח אותי באופן מיוחד. מתי במהלך השנה זה נחשב שהאננס נמצא בתחילת העונה לעניין ברכת שהחיינו? האם זה משנה מבחינת ברכת שהחיינו אם זה אננס מיובא או אננס שגודל בארץ ואם כן אז האם יש אפשרות לדעת היכן הוא גודל? תודה רבה השאלה היא גם באופן כללי וגם באופן פרטני לגבי ליל שני של ראש השנה שנוהגים לברך שהחיינו על פרי כל שהוא וחשבנו לברך שהחיינו על אננס.

תשובה


שאלה זו נידונה באגרות משה או"ח ח"ג סי' לד, ומסקנת דבריו היא שבפירות למרות  שנמצאים בשוק משנה לשנה על ידי קרור, במקום שהפרי  החדש ניכר (ואין חשש לטעות שמא לקחו מפרי של שנה שעברה) אזי ישנה שמחה על ההתחדשות. אולם כיוון והמור וקציעה כתב שאם אין לאדם שמחה נוספת בגלל הפרי החדש אין צורך לברך, לכן מספק ברכות פוסק שלא לברך שהחיינו, אלא א"כ יש סברא נוספת לברך כגון בליל ב' דר"ה או שופר ביום השני (כשיום א לא היה בשבת) וכדו'. 

לכן נראה שניתן לברך שהחיינו על אננס טרי  בליל שני של בראש השנה משום שהוא מהעונה החדשה .


רבני מכון התורה והארץ | כ"ג אלול תשע"ז 12:50