ברכת שהחיינו על ספר הזהר

שאלה

שלום לכבוד הרב! קניתי את ספר הזהר, וקניה זו משמחת אותי
מאוד. האם מותר לי לברך "שהחיינו"?

תודה וכל טוב.

 

 

תשובה

יש בכך מחלוקת אחרונים (עי' או"ח סי' רכג ס"ג ובאחרונים על השו"ע)
וע"כ הרוצה לברך עדיף שיקנה בגד חדש או פרי חדש ויברך על
הספר והפרי או הבגד.

 

 

הרב יעקב אריאל |