ברכת שהחיינו על תמרים חדשים

שאלה

האם מברכים בתקופה זו על תמרים חדשים ברכת שהחיינו למרות שאוכלים תמרים כל השנה תודה

תשובה

שלום

נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן רכה סע' ג) "פרי חדש מתחדש משנה לשנה,מברך:שהחיינו".

הברכה היא על השמחה על הגידול החדש, שמחדש ההקב"ה וממשיך את הטבע. אך מ"מ צריך שיהיה ניכר שהוא מן חדש .

לכן על תמרים יבשים שאין ניכרים מאיזה שנה הם , אין מברכים שהחיינו. אך על תמרים טריים (זן 'ברי ',הצהוב) שניכר שהם מהעונה החדשה יכול לברך שהחיינו .

על 'תמרים לחים' שנשמרים בקירור יכול להיות שהם משנה שעברה, ולא ניכר בהם שהם מהעונה החדשה נראה שאין לברך שהחיינו. 


רבני מכון התורה והארץ | ד' אלול תשע"ו 10:34