ברכת שהחיינו

שאלה

שלום לכבוד הרב.
ברצוני לשאול על הלכות ברכת שהחיינו:
1.אם אכלתי פרי חדש ושכחתי לברך שהחיינו האם מותר לי לברך
בפעם השניה שאני אוכלת אותו?
2.האם עלי לברך "שהחיינו" על כל בגד חדש או רק על בגדים
יקרים או חגיגיים במיוחד? והאם לברך בשעת לבישת הבגד או כשהוא
כבר עלי?
תודה מראש.

תשובה

1. אין לברך באכילה שניה (משנ"ב סי' רכה ס"ק יג).
2. עליך לברך שהחיינו על כל בגד חדש שאת שמחה בו וע"כ על
בגדים שאין בהם שמחה כגון בגדים תחתונים כגון גרבים וכד' לא נהגו
לברך. מעיקר הדין יש לברך בשעת הקניה ואם הם צריכים התאמה
ללובש כגון קיצור או הרחבה מברכים קודם לבישה ואם שכח ועדיין
שמח בלבישתם מברך כשהוא לבוש בהם.העולם נוהג לברך בשעת
הלבישה הראשונה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |