דיני ברכות בשתיית קפה ותה בלגימות

שאלה

שלום רב להרה"ג הרב אריאל שליט"א
מה דיני ברכה ראשונה ואחרונה בשתיית קפה ותה בהרבה לגימות,
כאשר יש הפסק בין הלגימות ?
בתודה רבה מראש,

תשובה

לפניהם צריכים שהכל, ולאחריהם אם המשקה חם מאוד וא"א לשתותו
אלא בהפסקות מרובות וגמיעות קטנות אינו מברך כלל מפני ששוהה
יותר מכדי שתיית רביעית. וע"כ יש המוציאים עצמם מספק בכך
שנוטלים דבר שברכתו האחרונה בנ"ר קודם שתיית הקפה ומחייבים
עצמם בברכה אחרונה, או ששוהים בשתייתו עד שיהיה צונן מעט.
ושותים בלגימה אחת רביעית ומתחייבים בברכה אחרונה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |