האם מברכים שהחיינו על שקדים ירוקים?

שאלה

שלום. האם מברכים שהחיינו על שקדים ירוקים? תודה

תשובה

שלום


יש שני מיני שקד, אם הוא זן שעיקר נטיעת העץ היה עבור השקד הירוק והוא לא נאכל לאחר מכן, ויש שהוא פרי של עץ שקד שהקדימו את קטיפתו אך עיקר נטיעתו היה עבור אכילת הגרעין של השקד.

אם נטיעתו היה לשם אכילת הפרי הירוק (אכילת הקליפה) הרי זה פריו ויש לברך עליו בורא פרי העץ ושהחיינו. אך אם עיקר הנטיעה היתה לצורך אכילת הגרעין הרי אין זה עיקר הפרי ויש לברך  עליו שהכל או בורא פרי האדמה ואין לברך עליו שהחיינו.

(עיין שולחן ערוך אורח חיים סימן רב סעיף ה משנה ברורה ובכף החיים שם, וכן בשולחן ערוך אורח חיים סי רד סעיף  א)

למעשה בספר הכרת הטוב כתב הרב יואל שוורץ " וצריך עיון אם לברך על אכילת שקדים ירוקים היות ואין זה עיקר הפרי.

לעומת זאת בספר ברכת ה כותב  הרב משה לוי  שמברכים שהחיינו על שקדים ירוקים כיוון שניכר שהם משנה חדשה

רבני מכון התורה והארץ | י"א סיון תשע"ז 11:50