הגומל

שאלה

שלום רב,
רציתי לשאול על ברכת הגומל אם עברו שלושים יום ולא ברך, האם
יש אפשרות לברך גם אחרי שלושים יום? אם כן עד איזה זמן?
תודה

תשובה

אם לא ברך יכול לברך עד שלשים יום (מ"ב ריט ס"ק ח), אולם אם
התחייב כמה פעמים ולא ברך תוך ל' יום יברך פעם אחת על כל
ההודאות שחייב בהן.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |