הגומל

שאלה

בתנו בת 17 נפגעה בראשה בתאונת דרכים, נגרמו לה מספר שברים בגולגלות ודימום תוך מוחי, לאחר 24 שהייתה בסכנה מצבה השתפר במהירות מדהימה ובתוך יומיים נוספים כבר שוחחרה להחלמה בבית. בעזרת השם לא צפוי שישאר לה כל נזק בתום תקופת ההחלמה. א) האם חייבת בברכת הגומל. ב)אם כן האם תוכל לברך בשבת מעזרת נשים. ג) האם צריכה לברך במקום שנפגעה "שנעשה לי נס"

תשובה

א. חייבת בברכת הגומל.
ב. יכולה.
ג. חייבת כל שלשים יום.

הרב יעקב אריאל |