זימון ע"י נשים

שאלה

האם באולפנה שבנות סועדות ואין שם גברים הן צריכות לזמן? ומה
הדין כשאוכלים שם גברים?

תשובה

נשים יכולות לזמן לעצמן אולם לא בשם (שו"ע סי' קצט ו, ז דהיינו:
נברך אלקינו... ) כמו"כ אינן מצטרפות להשלים עם גברים, אולם אם
יש גברים המזמנים הן חייבות לענות לזימונם של הגברים ולא לזמן
לעצמן. אך אם אוכלות לבד לפי הגר"א חובה עליהן לזמן.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |