זימון עם קטן

שאלה

רציתי לשאול את הרב האם קיימת הלכה המתירה לשני מבוגרים
לזמן אם אכלו עם ילד קטן מגיל שש ומעלה שמבין שהוא מברך
לקב"ה.

 

 

 

תשובה

זו מחלוקת בין השו"ע והרמ"א (קצט, י), וכך מנהג הספרדים הנוהגים
כשו"ע, והאשכנזים הפוסקים כרמ"א סוברים שרק מבן י"ג ומעלה.

הרב יעקב אריאל |