זימון

שאלה

בסעודה רבת משתתפים אדם ענה לזימון של חבר שיצא מוקדם. האם אדם זה יכול להצטרף לזימון הכללי של הסעודה? האם אדם זה יכול להיות המזמן של כולם?

 

תשובה

לא, הוא אינו מצטרף עם אחרים שוב ואינו יכול לזמן.

 

הרב יעקב אריאל |