חיוב נשים במאה ברכות

שאלה

ידועה שיטת הרב עובדיה יוסף שנשים חיבות במאה ברכות, ואם כן
קשה על שיטתו כיצד נשים יגיעו לחשוב המאה ברכות, הרי אשה
חיבת רק בתפלה אחת ליום, מה גם שיש סוברים שלאשה אין
להזכיר שם ומלכות בברכות של פסוקי דזמרה וקריאת שמע, האם
לכבוד הרב יש דרך ליישב את שיטתו של הרב עובדיה יוסף כיצד
אשה יכולה להגיע למאה ברכות בימות החול וכל שכן בשבת.

 

 

 

תשובה

ראוי לשאול את בעל הדעה ישירות. עכ"פ גם אשה ע"י ברכות
הנהנין וכד' יכולה להגיע למאה ברכות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |