כהנים

שאלה

שלום כבוד הרב.
חבר שלי שהוא כהן לוקח ממני את טליתי על מנת להתטעטף בה
בשעת הברכה...
בדר"כ אני מקבלה חזרה בסביבות ההתחלה של תחנון-האם יש בזה
משום היסח הדעת ועלי לחזור ולברך עליה שוב?
2.אותו חבר נוהג לברך מהר משאר הכהנים את הברכה וגם את
המילים עצמן אומר שלא ביחד עם הכהנים האחרים,אני הערתי לו
על כך ואמרתי שזה דומה לאומר קדיש שצריך להיות יחד עם
האחרים שאומרים קדיש-האם אני צודק?
תודה.

תשובה

א. אין בכך היסח הדעת כיון שאתה נותן לו לזמן קצוב פחות או יותר.

ב. אתה צודק.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |