כמה קרואסונים או קרקרים ייחשבו השיעור קביעת סעודה לברכת המזון?

שאלה

כמה קרואסונים או קרקרים ייחשבו השיעור קביעת סעודה לברכת המזון?

תשובה

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן קסח סעיף ו

"פת הבאה בכיסנין, מברך עליו: בורא מיני מזונות, ולאחריו: ברכה אחת מעין שלש; ואם אכל ממנו שיעור שאחרים רגילים יג לקבוע  עליו, אף על פי שהוא לא שבע ממנו, מברך עליו: המוציא וברכת המזון; ואם מתחלה היה בדעתו לאכול ממנו מעט, וברך: בורא מיני מזונות, ואח"כ אכל שיעור שאחרים קובעים עליו, יברך עליו בהמ"ז, אע"פ שלא ברך המוציא תחלה; ואם אכל שיעור שאחרים אין קובעים עליו, * אע"פ שהוא קובע עליו, אינו מברך אלא בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש, דבטלה דעתו אצל כל אדם".

עיין משנה ברורה (שם ס"ק כד) ועיין בספר פסקי תשובות (שם סע' ד) שלמעשה יש הנוקטים שאם אכל שיעור ארבע ביצים (230 גרם) הרי זו קביעות סעודה.  ויש הנוקטים  שבימנו הרגילות ששיעור קביעת סעודה שש ביצים  (345 גרם).

רבני מכון התורה והארץ | ב' אב תשע"ז 13:20