לחזור על ברכת הנהנין על מאכלים נוספים

שאלה

בס"ד שלום וברכה, יש לי בלבול הלכתי בנוגע לברכות הנהנין. -כאשר אני נמצאת בביתי בשבת ואוכלת ושותה במשך כמה שעות דברים שברכתם שהכל(מסטיק וסוכריות) האם מכוונת על כולם.? יש עניין מיוחד במאה ברכות יכולה לכוון על כל שהכל בנפרד-מקווה ששאלתי מובנת -כאשר שותה מס משקין במשך כמה שעות בבית מתי מברכת ברכה אחרונה(האם על כל רביעית ואז שהכל מחדש)במשך איזה פרק זמן הברכה תופסת. תודה רבה ויישר כוחכם

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

אכן, נפסק שאדם צריך לברך מאה ברכות בכל יום, ובמשך השבוע אם אדם מתפלל שלוש תפילות ומברך ברכות השחר וכדו' הוא מגיע למאה ברכות ביום. אך בשבת חסרים לו מספר ברכות, ולכן מקובל לברך על בשמים וכן לברך ברכות הנהנין נוספות שלא במסגרת הסעודות להשלים למאה ברכות. כאשר הדרך העדיפה הלכתית היא לעשות זאת אחרי הסעודה למרות שאם היינו מביאים זאת באמצע הסעודה היינו "חוסכים" ברכה אחרונה ובמקרה של עוגות לדעות מסוימות אנו אפילו "חוסכים" גם ברכה ראשונה - ולמרות זאת התירו לעשות כן בכדי להשלים למאה ברכות.

אך וודאי שאין שלא התירו לברך אותה ברכה על כל פרי פרי אם אנחנו יודעים שתיכף ומיד אחרי הפרי הראשון נאכל את הפרי השני באותו מקום.

מאידך, כאשר יש היסח דעת גמור בין אכילה לאכילה, או שינוי מקום בשתייה או באכילת פירות, וודאי שלכתחילה צריך לברך פעם שנייה.

לכן אם את שותה כוס מים בבית, ואחרי כן הולכת לחברה ואת יודעת ששם תשתי פעם נוספת - אך צריכה לברך פעם נוספת. כי כך צריך לעשות גם אם אני לא צריך להשלים למאה ברכות.

שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב


הרב אהוד אחיטוב | כ"ח אלול תשע"ז 10:48