מה מברכים על מיץ תפוחים טבעי?

שאלה

מה מברכים על מיץ תפוחים טבעי?

תשובה

אם אין בו חתיכות ניכרות אלא צלול יש ברך ברכת שהכל (ספר וזאת הברכה , ברור הלכה סי' נג בסיכום הדברם שם שחוששים לדעת הרא"ש)

רבני מכון התורה והארץ | ד' תשרי תשע"ח 11:18