מספר שאלות בהלכות ברכות

שאלה

1- איפה אני קורה הלכות בנושא תמד=ערבוב שמרי ענבים עם מים?

2- מה כמות מים מירבית שאפשר להוסיף על השמרים בכדי לברך על המוצר הסופי בורא פרי הגפן ?

3- כנ"ל לגבי הוספת סוכר?

4- מה הכללים להלכה בתוספות שונים על השמרים לברכת הגפן.

 

תודה רבה, אודה לכם על צירוף מקורות.

תשובה

ב"ה

 

פרטי ההלכות ביחס לערבוב מים עם יין נתבארו בשולחן ערוך אורח חיים בסימן רד סעיפים ה-ו.

על כל פנים הפןסקים כתבו ביחס ליינות כפי שהם מיוצרים כיום, שהיין מוגדר יין בתנאי שיש בו רוב שמקורו מענבים, אך אם הרוב הוא מים אין לו שם יין.

לגבי תוספת סוכר ישנם שני שלבים שניתן להוסיף בהם סוכר, כשמדובר בתהליך ההכנה עצמו (שמכניסים ענבים ביחד עם הסוכר) התוצרת היא יין, אולם אם הכניסו סוכר לשמרים עצמם כל עוד יש לנוזל שיוצא טעם וריח של יין דינם כיין (ראה בספר וזאת הברכה פרק יב הערה 2).

השמרים שמוסיפים ליין גורמים לו רק להשתבח לכן אין מגבלה עקרונית על תוספת השמרים.

 

בברכת התורה והארץ,

דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | אב תשע"ד