נוסח בברכת החודש

שאלה

האם כאשר יש שני ימי ר"ח יש לומר "הבאים עלינו לטובה" או
"הבא"? (כפי שכתוב בסידור)

 

 

 

תשובה

נראה לי שהנוסח מתייחס ל"ראש חודש" וע"כ נוהגים לומר הבא עלינו
לטובה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |