נטילת ידים על פיצה

שאלה

כרגע אני נוהג שעל פיצה אחת אני מברך מזונות ועל שתי משולשי
פיצה אני כבר נוטל ידיים, האם כך צריך לנהוג? אני אשכנזי אם
זה משנה להלכה

 

 

 

תשובה

לענ"ד, אם גם על משולש אחד רוב בני האדם קובעים סעודתם צריך
ליטול ידיו לברך המוציא ואחריו ברכת המזון אךהדבר תלוי בגילם
ובעבודתם של בני האדם כי בחורים בתקופת ההתבגרות או חיילים
קרביים וכדו' אינם שבעים מכמות כזו (עי' על כך בספרי שו"ת באהלה
של תורה ח"ב בתשובה על ברכה על לחמניות קטנות בחתונות).

הרב יעקב אריאל |