ניגון בברכת התורה לעומת שאר ברכות

שאלה

מה הסיבה שרבנים עולים לתורה, הם מאריכים בניגון ובכוונה של
הברכה אבל בשאר ברכות לא.( כגון אם למשל הוא מברך על
שתיה באמצע דרשה). תודה.

 

 

 

תשובה

יתכן לומר שבעליה לתורה שכל הקהל מאזין לברכה כולם מברכים
בקול בהרצאה וכד' שהברכה היא מעין הפרעה להרצאת הדברים הם
מקצרים כדי למעט בטורח הציבור.
אך באמת בכל הברכות ראוי שיברכו בקול כדי לזכות את הציבור
באמן ואכן כך נהגים הספרדים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |