על הגבורות על התשועות ועל המלחמות...

שאלה

שבוע טוב וחג שמח!
ראיתי כי עיקר השאלות הן על ההלכה,
אך בכל זאת אולי תוכל לעזור לי..
נכנסו לדיון בשאלה,
למה אומרים בברכת המזון"על הניסים על הפרקן על התשועות ועל המלחמות....",
והרי ההגיון-והסדר הכרונלוגי אומר נתחיל במלחמות ואז נעבור לגבורות ותשועות?
האם תוכל לחדש לנו בנדון...
חשבנו על מס פתרונות,אך הם לא ישבו את דעתי...
אשמח אם תוכל לענות...
חג שמח!
עדי.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

תחילה יש לציין שהנוסח שהבאת הוא אמנם הנוסח המקובל, אולם בסדור רב עמרם גאון מופיע הנוסח "על הניסים ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות ועל הפדות ועל הפרקן, וכן בסידור רב סעדיה גאון, א"כ אנו רואים שאמנם היו גאונים שגרסו את המלחמות קודם לפרקן והפדות, וכנראה שזה בגלל השאלה שהעלת.
אולם הגי´ הרגילה שמאחרת את המלחמות לסוף יש להסביר על פי דברי הענף יוסף (אוצר התפילות עמ´ 362) שהקשה כיצד מודים על מלחמות הרי הקב"ה אמר וחרב לא תעבור בארצכם, וא"כ אין להודות אפילו על מעבר חרב, ובודאי לא על מלחמה. ומסביר שם שיש לגרוס "על הנחמות על המלחמות", בלא ואו במילה מלחמות, ללמדנו שהפרקן במלחמה´ דהינו הכל נתגלה במלחמות. אולם מי שגורס "ועל המלחמות" יסביר שאמנם אנו מודים על הנס שבמלחמה ולא על עצם המלחמה ועל כן הנדחתה התודה על המלחמות עד סוף ההודאה, שהרי איננה הודאה גמורה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 12:59:21 AM