פרורי לחם בביצה

שאלה

פרורי לחם המעורבבים בביצה ומטוגנים כמין קציצות מה ברכתן?

תשובה

בורא מיני מזונות (או"ח קסח, י). 

הרב יעקב אריאל |