קביעת מזוזה בפתח של חנות

שאלה

האם יש לברך על קביעת מזוזה בפתח של חנות?

 

 

 

תשובה

יש לברך.

הרב יעקב אריאל |