קרוטונים וברכתן

שאלה

"קרוטונים" העשויים מלחם, (של אסם וכדומה), האם מחוייבים
בנטילת ידיים וברכת המוציא? או האם דינן ברכתן הוא מזונות?

תשובה

איני יודע את דרך עשייתם וע"כ כדאי שתתקשר לרב של אוסם ותשאל
מהי דרך עשייתם ועד אז תאכלם בארוחה שאוכלים בה פת ועי"כ תצא
ידי הספק.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |