שיעור קביעת סעודה

שאלה

א. מהו המדד הקובע סעודה כמות או שיעור שרגילים לשבע?
ב. כיצד משערים את השיעור
אדם האוכל -3 רוגלך בבוקר יהיה חיייב בבהמ"ז?

 

 

תשובה

עי' בספרי באהלה של תורה ח"ב סי' טז שהכמות הקובעת היא שיעור
שרגילים לשבוע ממנו. וע"כ בימינו השיעור הוא כלחמניה שאדם אוכל לארוחה
ולכן אם שבע מארבע "פרוסות עוגה מברך אחריהן ברה"מ.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |