שמיעת קידוש ממחלל שבת

שאלה

כבוד הרב שלום הנני בחור נשואי ששומר שבת והתחתנתי עם אישה שהמשפחה שלה לא שומרת שבת, בשישי בערב האבא של אשתי מקדש על.היין(כששניה לפני צפה בטלוויזה) והמוציא הוא לא עושה לאחר שנטל ידים. מה עלי לעשות על מנת לא לפגוע בכבודו? אני יכול לעשות קידוש והמוציא במחבוא ?

תשובה

שלום

נראה שהפתרון הוא כפי שמוזכר במשנה ברורה (סימן רעא ס"ק ג) בדין שמיעת אשה קידוש מקטן, והוא הדין יהיה במקרה שלך. וז"ל: "תקדש האשה לעצמה ואם אינה יודעת לקדש בעצמה תאמר עמו מלה במלה מראשו ועד סופו ולא תכוין לצאת בקידושו ובאופן זה כיון שהיא אומרת הקידוש בעצמה נכון שיהא פת או יין מונח גם לפניה בעת הקידוש ולא תסמוך על מה שהנער אוחז הכוס או הפת בידו כיון שאינה יוצאת בקידוש שלו ועצה זו מועילה אפילו אם הוא קטן ביותר".

ואם כן במקרה שלך , תאחוז גם אתה כוס יין ותאמר את הקידוש מילה מילה בלחש עם בעל הבית ותשתה מהכוס שלך. 

אך אם אתה חושש שיש בדבר פגיעה בכבודו, תאכל לומר יחד עימו בלחש את הקידוש (בלי להחזיק בכוס משלך), ולשתות מהכוס ממנו קידש בעל הבית מלוא לוגמיו.


לגבי ברכת מוציא , אתה יוצא בברכתו ובלחם משנה שמונח לפני בעל הבית. וזה שהוא לא נוטל ידיו זה בעיה שלו שאוכל בלא נטילה אך אתה ודאי נוטל ידים תחילה ושומע ברכת המוציא שנאמרה על לחם משנה וטועם ממנה.


רבני מכון התורה והארץ | י"ט שבט תשע"ז 12:02